ហេតុអ្វីបានជា​ Ethereum មានភាពជា Centralized ជាងមុនបន្ទាប់ពីប្តូរទៅប្រើ Proof Of Stake

យោងតាមទិន្នន័យចេញពី mevboots បានអោយដឹងថាជាង 80% នៃ Block relay របស់ Ethereum ត្រូវសាងដោយ Flashbotដែលធ្វើអោយមានការព្រួយបារម្ភថាអនាគត Ethereum អាចនឹងមានភាព Centralized ជាងមុន។ Flashbot បានគ្រប់គ្រង Block relay ដល់ទៅ82.45%

Read more

យុគថ្មីរបស់ Ethereum និងហេតុការណ៏សំខាន់ៗដែលបានកើតរបស់វា

ថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គម្រោងកាក់ Ethereum ដែលបានផ្លាស់ប្តូរពី Proof Of Work ទៅប្រើ Proof Of Stake។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺបានជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដល់ទៅ99.9% នៃថាមពលដែលវាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់។គួរអោយដឹងផងដែរថាការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ ethereum ពេលនៅប្រើ Proof Of Work គឺស្មើរនឹងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់

Read more

សេចក្តីប្រកាសលម្អិតចុងក្រោយរបស់​ Ethereum The Merge

Ethereum The Merge គឺជាព្រឹត្តិការណ៏ដែល Ethereum ប្តូរពី Proof Of Work ទៅ Proof Of Stake 100%។The Merge នឹងបែងចែកជា 2 ជំហាន។ ជំហានទីមួយហៅថា Bellatrix

Read more

Ethereum ក្រោយ The Merge

The Merge គឺជាព្រឹត្តិការណ៏ដែលគម្រោង Ethereum ប្តូរពី Proof Of Work ទៅ Proof Of Stake។ បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួល The merge នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញានេះ។ក្រោយពេល The merge បានបញ្ចប់អ្នកដែលប្រើ VGA

Read more

កាក់ETH ឡើងថ្លៃដល់ទៅ 12% ក្រោយការធ្វើតេស្តចុងក្រោយរបស់ The Merge បានបញ្ចប់ដោយរលូន។

Ethereum (ETH) បានឡើងថ្លៃដល់ទៅ 12.76% ដែលធ្វើអោយតម្លៃវាឡើងលើស $1,200។ ការឡើងថ្លៃនេះគឺដោយសារការធ្វើតេស្តសាកល្បងចុងក្រោយរបស់ព្រឹត្តិការណ៏The Merge បានសម្រេចយ៉ាងរលូន។គួរអោយដឹងផងដែរថា The merge គឺជាព្រឹត្តិការណ៏ធំមួយរបស់ គម្រោង Ethereum ដែលនឹងប្តូរខ្លួនពី POW(Proof of Work) ទៅ POS(Proof

Read more

បើអ្វីៗដូចការគ្រោងទុកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញ Ethereum Proof-of-Stake នៅខែសីហា។

អ្នកអភិវឌ្ឃBlockchain Ethereum មិនចាំបាច់ខ្វល់រឿង “Difficulty bomb – គឺជាការបន្ថែមភាពពិបាកដល់អ្នកជីកកាក់ETH“ទៀតទេបើសិនជាពួកគេអាចសម្រេច The merge​(គឺជាការយកProof of Stakeមកប្រើជាមួយEthereum) នៅខែសីហានេះ។ លោក Van Loon និងលោក Justin Drake ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឃបានអោយដឹងក្នុងកម្មវិធី Permissionless

Read more