ក្រុមការងារ Polygon បង្ហាញពីការប្តូរកាក់ MATIC ទៅជាកាក់ POL

POL គឺជាកាក់ថ្មីដែលPolygonប្រើប្រាស់ក្នុងBlockchain ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន Polygon 2.0។ កាក់នេះនឹងត្រូវបានប្រើជំនួសកាក់ MATIC ក្នុងការបង់ Gas fee ក្នុង Polygon chain។អ្នកដែលមានកាក់ MATIC, Polygon នឹងប្តូរអោយជាកាក់ POL ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ 1 MATIC

Read more

ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Revolut បានដកកាក់ SOL, ADA, និង Matic

កាលពីថ្ងៃទី 29 កន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Revolut បានផ្ញើEmail ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ធអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឈប់ផ្តល់សេវាកម្មទៅលើកាក់ SOL, Mactic, និងADA ហើយ។ថ្ងៃអនាគតអ្នកវិនិយោគនឹងមិនអាចរក្សា និង លក់កាក់ទាំងបីនេះនៅក្នុង Platform Revolut តទៅទៀតហើយក្រុមហ៊ុនRevolut អាចនឹងបញ្ជាលក់កាក់របស់អ្នកវិនិយោគហើយអោយអ្នកវិនិយោគជាលុយដែលលក់បានទៅពួកគេវិញ។សម្រាប់កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ Revolut នៅមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការទេ។ ការដកកាក់ទាំងបីប្រភេទនេះក្នុងសហរដ្ធអាមេរិកគឺដោយសារតែ SEC

Read more

គ្រ៊ីបតូនៅដើមឆ្នាំ 2023

នៅដើមឆ្នាំ 2023 នេះគឺយើងឃើញតម្លៃគ្រ៊ីបតូបានឡើងថ្លៃគួរអោយអត់កត់សម្គាល់ដោយក្នុងនោះ Bitcoin បានឡើងថ្លៃដល់ទៅ 71% ពី 16,000 $(ដើមឆ្នាំ) ទៅ 28,000 $ (ថ្ងៃនេះ), ETH ឡើងថ្លៃដល់ទៅ 51% ពី 1192$(ដើមឆ្នាំ) ដល់ 1809$

Read more

សរុបព្រឹត្តិការណ៏សំខាន់ៗសម្រាប់កាក់ប្រចាំខែ មករា

បើកទំព័រថ្មីនៃឆ្នាំ 2023 មកគ្រ៊ីបតូមិនបានធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគទឹកភ្នែកដូចកាលពីឆ្នាំមុននោះទេ។តើការឡើងនេះជាការឡើងពិតឬយ៉ាងណាយើងមានតែរងចាំមើលតទៅទៀតទេតែសម្រាប់អ្នក Long Term ទៅលើកាក់ល្អប្រាកដជាអត់មានការឈឺក្បាលអីទេតែបើឡើងដល់ចំនុចមួយដែលចង់ Take Profit ខ្លះក៏ Take ខ្លះទៅ។សុំបញ្ចប់ការអូសក្រឡាត្រឹមនេះយើងទៅមើលគម្រោងកាក់មួយចំនួនដែលមានការ Upgrade សំខាន់ៗក្នុងខែនេះ និង ឆាប់ៗនេះទាំងអស់គ្នា។ Polygon Chain (Matic) Polygon chain

Read more

កាក់ Matic កំពុងត្រូវប៉ាន់

Matic គឺជាកាក់របស់គម្រោង Polygon chain(ឈ្មោះដើម Matic )ដែលជាBlockchain Layer 2 របស់ Ethereum។ ថ្មីៗនេះកាក់នេះកំពុងតែត្រូវបានទិញដោយអ្នកមានដោយសារហេតុផលមួយចំនួនដូចជា Reddit (គេហទំព័រពិភាក្សាធំជាងគេលើលោក) បាននឹងត្រៀមបង្កើត NFT Avatar របស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ Polygon Chain។Reddit ត្រៀមនឹងដាក់លក់NFT

Read more