កាក់ឈ្មោះ NFD របស់​Defi Protocol មួយបានធ្លាក់ដល់ទៅ 99% ក្រោយរងគ្រោះ FlashLoan

FlashLoan គឺជាវិធីសាស្ត្រខ្ចីភ្លាម សង ភ្លាមក្នុង Smartcontract តែមួយ ឬ ការបញ្ជាខ្ចីតែមួយ។ កាលពីម្សិលមិញនេះមាន Defi Protocol មួយដែលជាម្ចាស់គម្រោងកាក់ NFD បានទទួលរងគ្រោះតាមលក្ខណ flashloan នេះដែលបានធ្វើអោយខាតបង់លុយអស់ 1.25 លានដុល្លារ ហើយ តម្លៃកាក់

Read more

មកស្គាល់ DAPP ចំនួន10 ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេនៅខែមេសា, 2022

ទិន្នន័យគឺបានមកពី Tokenterminal ។ Dapp ពាក្រពេញរបស់វាគឺ Decentralized Applications ដែលមានន័យថា ជា វេបសាយ ជាប្រូក្រាម ឬជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ Blockchain ដើម្បីប្រតិបត្តិ ដូចជា វេបសាយលក់NFT វេបសាយប្តូរគ្រីបតូជាដើម។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Dapps ចំនួន10ដែលរកលុយបានច្រើនជាងគេក្នុងខែមេសា

Read more