ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 9 ខែ មីនា

ក្រុមហ៊ុន Silvergate Capital Corporation បានប្រកាសបិទធនាគារ Silvergate 100% ហើយ។ក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងផ្តល់ជូនអ្នកវិនិយោគ និង អ្នកប្រើប្រាស់នូវលុយដែលពួកគេបានរក្សាទុកក្នុងធនាគារនេះវិញ។ក្រុមហ៊ុន Silvergate ជាធនាគារដ៏ធំមួយដែលផ្តល់សេវាជាកន្លែងវេរលុយដើម្បីទិញឬវិនិយោគជាមួយគ្រ៊ីបតូ។ក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនដោយសារតែបានខាតលុយទៅជាមួយ FTX និង ក្រុមហ៊ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជា Crypto Exchange ធំៗក្នុងលោកនាំគ្នាឈប់សហការជាមួយដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានរាយការណ៏តួលេខហិរញ្ញវត្ថុ 10-K។ ក្រុមហ៊ុន

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 08 ខែ មីនា

Binance US ទទួលបានការអនុម័តអោយទិញយក្រុមហ៊ុនដែលបានក្ស័យធនឈ្មោះ Voyager Digital ហើយក្នុងតម្លៃ 1 ពាន់លានដុល្លារ។ Silvergate បានចូលពិភាក្សាជាមួយ FDIC- Federal Deposit Insurance Corporation Officials ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអោយធនាគាររបស់ខ្លួនបានរួចផុតពីការបិទទ្វាក្ស័យធន។FDIC គឺជាភ្នាក់ងាររដ្ធាភិបាលសហរដ្ធអាមេរិកមានជំនាញក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មានដើម្បីជួយដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពីការក្ស័យធន និង ការពារអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ។

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ

Silvergate បានបិទសេវាចាយវាយកាក់គ្រ៊ីបតូ Silvergate Exchange Network របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រ៊ីបតូតែរាលើសេវាដែលទាក់ទងនឹងការដាក់កាក់គឺនៅបើកដដែល។ អតិថិជនដែលប្រើសេវារក្សាកាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Celsius ចាប់ផ្តើមអាចដកកាក់ពួកគេបានហើយតែពួកគេអាចដកបានតែ 94% នៃចំនួនកាក់របស់ពួកគេទេហើយចំនួន 6% គឺត្រូវរងចាំថ្ងៃប្រកាសបន្ទាប់ទៀត។គួរអោយដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Celsius បានក្ស័យធនកាលពីកក្កដាកន្លងមកនេះដោយសារតែការដួលរលំរបស់គម្រោង Luna។ ធនាគារ NUBank ដែលមានលោក Warret

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ

ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Silvergate បានធ្លាក់ដល់ទៅ 50% ក្រោយពេលក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូផ្សេងៗដែលជាអតិថិជនបានបញ្ឈប់ការទំនាក់ទនងជាមួយ Silvergate ដោយសារតែ Silvergate មិនព្រមបញ្ចេញទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្មាំដែលហៅថា 10-k Filling។ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបានបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ធនាគារនេះមានដូចជា Coinbase, Circle, Paxos, Crypto dot com, Bitstamp, Cboe Digital

Read more