Binance ប្រកាសឈប់ប្រើកាក់ BUSD នៅថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូនេះ

BUSD គឺជាកាក់Stable Coin របស់Binance ដោយBinance រក្សាតម្លៃកាក់ដោយតម្កល់លុយជាមួយក្រុមហ៊ុន Paxos តែដោយសារមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សហរដ្ធអាមេរិកទើប Paxos ឈប់ផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីបង្កើតកាក់BUSD អោយBinance។ តាំងពីពេលនោះមកBinance បានប្រកាសថាថ្ងៃអនាគតBinance នឹងឈប់ប្រើកាក់BUSD របស់ខ្លួនតែអ្នកដែលមានកាក់BUSD នៅតែអាចដូរមួយកាក់BUSD ស្មើរមួយដុល្លារដដែល។ថ្ងៃនេះBinance ក៏បានប្រកាសថាខ្លួននឹងឈប់ប្រើប្រាស់កាក់ BUSD នៅថ្ងៃទី

Read more

ក្រុមហ៊ុន MicroStrategy បានវិនិយោគលើកាក់ BTC បន្ថែមចំនួន 5,445 BTC

ក្រុមហ៊ុន Microstrategy បានទិញកាក់ BTC ចំនួន 5,445 BTC ដោយចំណាយលុយអស់ 147 លានដុល្លារដោយតម្លៃជាមធ្យមគឺ 27,053 ដុល្លារក្នុងមួយកាក់ BTCនៅចន្លោះថ្ងៃ 1 ខែសីហា ដល់ 24 ខែ កញ្ញា។សរុបមកដល់ថ្ងៃនេះ Microstrategy

Read more

ស្ងាត់ៗ MicroStrategy បានទិញកាក់ BTC បន្ថែមចំនួន 12,333 BTC

Microstrategy គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់នូវសេវាកម្មសម្រាប់ស្ថាប័នហរិញ្ញវត្ថុក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ។ក្រុមហ៊ុននេះមានឈ្មោះល្បីជាមួយការវិនិយោគទៅលើកាក់ BTC។ស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានឈ្មោះថា Michael J. Saylor លោកចូលចិត្តកាក់ BTC ខ្លាំងណាស់។ ក្នុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Microstrategy សម្រាប់ត្រីមាសនេះគឺក្រុមហ៊ុននេះមានការទិញកាក់ BTC បន្ថែមចំនួន 12,333 BTC នៅចន្លោះថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 27 ខែ មីនា

ក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាលើការវិនិយោគ Microstrategy ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការពេញចិត្តនឹងកាក់ Bitcoin ជាងគេបើធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្រដៀងគ្នានឹងខ្លួនបានទិញកាក់ BTC បន្ថែមចំនួន 6,455 BTC ឬ 150 លានដុល្លារបើគិតជាមធ្យមក្រុមហ៊ុននេះទិញកាក់ BTC ក្នុងតម្លៃប្រហែល 23,238$ ក្នុងមួយ BTCនៅក្នុងត្រីមាសទីមួយនេះ។សរុបពីដើមមកក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់ BTC ចំនួន 138,955

Read more

ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 05​ ខែ កុម្ភ: 2023

Orion Protocol គឺជាគម្រោង DEFI ដែលផ្តល់ Liquidity pool រវាង Centralized និង Decentralized Exchange ត្រូវបានទទួលការវាយប្រហារដោយសារតែប្រើកូដ(Library) ដែលមានចន្លោះប្រហោងធ្វើអោយចោរអាចចូលវាយប្រហារបាន។ចន្លោះប្រហោងនោះធ្វើអោយចោរអាចដកកាក់គិតជាលុយប្រមាណ 3 លានដុល្លារពី Crypto Exchange បាន។តិចនិចដែលចោរប្រើក្នុងការវាយប្រហារមានឈ្មោះថា Reentrancy

Read more

MicroStrategy អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារការខាតធននៅត្រីមាសទីបី

MicroStrategy គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើកាក់ BTC ដ៏ធំជាងគេក្នុងលោកដែលសព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់ BTC ចំនួន 130,000 BTC។នៅត្រីមាសទីបីនេះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានខាតធនទន្ទឹមចំណូលក៏ដូចជាតម្លៃរបស់គ្រ៊ីបតូធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងផងនោះ។ ក្រុមហ៊ុន MicroStategy បានប្រកាសខាតធនដល់ទៅ 27.1 លានដុល្លារនៅចុងខែកញ្ញានេះ ឬ ក៏ខាត 2.39 $ ក្នុងមួយភាគហ៊ុន បើប្រើធៀបទៅឆ្នាំមុនគឺ 36.1

Read more

តួលេខទាំង10 ដែលគួរដឹងទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន MicroStrategy ដែលបានខាតលុយដល់ទៅ 900លានដុល្លារជាមួយ Bitcoin

ក្រុមហ៊ុនMicroStrategy គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសាធារណដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគលើBitcoin ច្រើនជាងគេលើលោកដែលមាន CEO គឺលោក Michael Saylor ដែលជាអ្នកចូលចិត្តនិងជឿជាក់លើ bitcoin ជាងគេ។មកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន MicroStategy កំពុងប្រឈមនឹងគ្រួសកំណាច ដែលលុយដែលបានបញ្ជាំដើម្បីយកទៅទិញBitcoin អាចនឹងត្រូវបានបាត់បង់បើសិនជាតម្លៃរបស់ Bitcoin នៅតែបន្តធ្លាក់បែបនេះ ហើយលោកMicroStrategy លែងមែនលុយបន្ថែមទៀត។ខាងក្រោមជាតួលេខដែលយើងគួរដឹងពី MicroStrategy: 1.

Read more