ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 26 ខែ មករា ឆ្នាំ​2023

ថ្ងៃនេះមកស្គាល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ FTX ដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកមានដូចជា: Google, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Coinbase, Linkedin, Twitter និងក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូដូចជា Chainalysis, Sky Mavis, Circle, Yuga Labs, Galaxy Digital

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 23 ខែ មករា

ថ្ងៃស្អែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី 24 ក្រុមហ៊ុន Genesis នឹងត្រូវបានតុលាការបើកការស៊ើបសួរពីករណីក្រុមហ៊ុនក្ស័យធន។ ក្រុមហ៊ុនផលិតថាមពលពីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយក្នុងលោកនៅតំបន់ Susquehanna ក្នុងរដ្ធ Pennsylvania ដែលមានសមត្ថភាពអាចផលិតថាមពលបាន 2.5 Gigawatt បានប្រើថាមពលទៅជីកកាក់គ្រ៊ីបតូដើម្បីធ្វើអោយមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ពេលមានតម្រូវការថាមពលច្រើនគឺក្រុមហ៊ុននេះនឹងផ្គត់ផ្គង់តែពេលតម្រូវការធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុននេះនឹងយកថាមពលទៅជីកកាក់។ គ្រ៊ីបតូ Exchange NEXO បានប្តឹងប្រទេស Bulgaria ទាមទារសំណង 1 ពាន់លានដុល្លារ។ក្រុមហ៊ុន

Read more

ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 20 ខែ មករា​ ឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុនអោយខ្ចីគ្រ៊ីបតូដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Genesis មានក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ DCG បានប្រកាសក្ស័យធនតាមជំពូកទី 11 នៃច្បាប់អាមេរិកក្នុងទីក្រុង New York។ក្រុមហ៊ុននេះមានជំពាក់លុយក្រុមហ៊ុន និង អ្នកវិនិយោគសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមាន Gemini ចំនួន 766 លានដុល្លារ, Cumberland DRW ចំនួន

Read more

ក្រុមហ៊ុន DCG ជំពាក់បំណុលចំនួនច្រើនជាង 3 ពាន់លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនទទួលវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Genesis ត្រូវបានគេដឹងថាជំពាក់បំណុលអ្នកវិនិយោគរបស់Exchange Gemini ចំនួន 900 លានដុល្លារ។ ហើយក្រុមហ៊ុន Genesis Global ក៏បានជំពាក់បំណុលគេចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារផងដែរគិតមកដល់ខែ មករា។ តាមរបាយការណ៏ទី 12 របស់ Financial Time បានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះឈ្មោះ

Read more

បើសិនជា Genesis ដួលរលំនោះវានឹងជះផលមិនល្អដល់ទីផ្សារគ្រ៊ីបតូ ជាងការដួលរលំរបស់ FTX ឬ LUNA ទៀត

លោក John Wu ដែលជាប្រធានរបស់គម្រោងAva Lab – Avalanche (AVAX)បាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៏ជាមួយ Bloomberg ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Genesis Global Capital ក្ស័យធននោះវានឹងធ្វើអោយទីផ្សារគ្រ៊ីបតូទាំងមូលនឹងជួបបញ្ហាធំជាងពេលដែល FTX និង LUNA ក្ស័យធនទៅទៀត។ Genesis ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊ីបតូដែលទទួលយករបស់បញ្ជាំដែលមិនមានសុវត្ថិភាព

Read more

Genesis ដែលជា Platform ផ្តល់កម្ចីគ្រ៊ីបតូអាចនឹងក្ស័យធនបើសិនជានៅតែបន្តមិនបានជំនួយ

ក្រុមហ៊ុន Genesis ដែលជាPlatform ដ៏ធំមួយទាក់ទងនឹងការផ្តល់កម្ចីជាគ្រ៊ីបតូអាចនឹងក្ស័យធនបើសិនជានៅតែបន្តមិនបានជំនួយហើយវានឹងជះផលអាក្រក់ដល់គ្រ៊ីបតូផងដែរ។ក្រុមហ៊ុនGenesis ថ្មីៗនេះបានកំពុងតែចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗដើម្បីប្រមូលដើមទុនចំនួន 1 ពាន់លានដុល្លារបើយោងតាម ការរាយការណ៏របស់ Bloomberg។ ក្រោយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបិទមិនអោយអ្នកវិនិយោគដកកាក់ពីPlatform ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន FTX បានប្រកាសក្ស័យធនក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយទាក់ទងនឹងការប្រកាសក្ស័យធនបើសិនជាមិនបានការវិនិយោគទុនបន្ថែមពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ។ The Wall Street Journal បានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនGenesis បានទៅចរចារកការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន Binance

Read more

Blockfi, Liquid, Genesis គឺកំពុងជាប់វិបត្តិបន្ទាប់ពី FTX បានប្រកាសក្ស័យធន

ដូចដែលបានដឹង FTX បានប្រកាសក្ស័យធនកាលពីសប្តាហ៏មុនដោយសារតែ FTX មិនមែនតែជាទីផ្សារគ្រ៊ីបតូប៉ុណ្ណោះទេគឺ FTX គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅលើគម្រោង និង ក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ិបតូដ៏ទៃទៀតផងដែរដូច្នេះការដួលរលំរបស់ FTX លើកនេះគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោង និង ក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតយ៉ាងច្រើនជាឧទាហរណ៏ដូចជាថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុន 3 បានធ្វើរឿងមិនប្រក្រតីដូចខាងក្រោម: ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Blockfi បានរៀបចំខ្លួនក្នុងការក្ស័យធនហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានជាប់កាក់របស់ខ្លូននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FTX ដែលបានក្ស័យធនកាលពីសប្តាហ៏កន្លងមកនេះ

Read more