ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 07 ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ DCG – Digital Currency Group បានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Grayscale ដើម្បីប្រមូលទុនទុកសងបំណុលអោយក្រុមហ៊ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Genesis។ក្រុមហ៊ុន Genesis បានប្រកាសក្រោយ FTX បានក្ស័យធន។ក្រុមហ៊ុន Grayscale គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូ Grayscale Bitcoin Trust ដែលមានលុយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំនួន

Read more

សរុបពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 18 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023

ពត៍មានសំខាន់ៗក្នុងគ្រ៊ីបតូថ្ងៃនេះមាន Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool (RPL) Binance នឹងដាក់លក់កាក់ Rocket Pool នៅថ្ងៃទី 18 ខែមករា​ វេលាម៉ោង 3 ថ្ងៃត្រង់ដោយនឹងបើកអោយទិញជាគូរកាក់ RPL/BTC, RPL/BUSD, RPL/USDT។ អ្នកដែលមានកាក់

Read more

ក្រុមហ៊ុន DCG ជំពាក់បំណុលចំនួនច្រើនជាង 3 ពាន់លានដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុនទទួលវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Genesis ត្រូវបានគេដឹងថាជំពាក់បំណុលអ្នកវិនិយោគរបស់Exchange Gemini ចំនួន 900 លានដុល្លារ។ ហើយក្រុមហ៊ុន Genesis Global ក៏បានជំពាក់បំណុលគេចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារផងដែរគិតមកដល់ខែ មករា។ តាមរបាយការណ៏ទី 12 របស់ Financial Time បានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះឈ្មោះ

Read more