ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 26 ខែ មករា ឆ្នាំ​2023

ថ្ងៃនេះមកស្គាល់ម្ចាស់បំណុលរបស់ FTX ដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកមានដូចជា: Google, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, Coinbase, Linkedin, Twitter និងក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូដូចជា Chainalysis, Sky Mavis, Circle, Yuga Labs, Galaxy Digital

Read more

Blockfi បានដាក់សំណើរក្ស័យធនដោយសារតែទទួលរងគ្រោះពីក្រុមហ៊ុន FTX

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊ីបតូ Blockfi បានដាក់សំណើរក្ស័យធនក្រោមជំពូកទី 11 ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិការពារក្រុមហ៊ុនក្ស័យធនកាលពីថ្ងៃ29 ដោយសារតែរងគ្រោះពីការក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុន FTX។ សំណើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងតុលាការនៃទីក្រុង New Jersey ខណ:ពេលដែលតម្លៃគ្រ៊ីបតូកំពុងតែធ្លាក់។ការប្រកាសក្ស័យធនក្នុងជំពូកទី 11 គឺដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យដែលខ្លួនទទួលបានពីខាតបង់គ្រ៊ីបតូដែលខ្លួនមាន។ Blockfi បានអោយដឹងថាខ្លួនមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំណើរក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយសារតែFTX បានអោយលុយទៅក្រុមហ៊ុន Alameda Research ខ្ចីហើយលុយនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយ Blockfi

Read more

Blockfi, Liquid, Genesis គឺកំពុងជាប់វិបត្តិបន្ទាប់ពី FTX បានប្រកាសក្ស័យធន

ដូចដែលបានដឹង FTX បានប្រកាសក្ស័យធនកាលពីសប្តាហ៏មុនដោយសារតែ FTX មិនមែនតែជាទីផ្សារគ្រ៊ីបតូប៉ុណ្ណោះទេគឺ FTX គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅលើគម្រោង និង ក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ិបតូដ៏ទៃទៀតផងដែរដូច្នេះការដួលរលំរបស់ FTX លើកនេះគឺនឹងប៉ះពាល់ដល់គម្រោង និង ក្រុមហ៊ុនដ៏ទៃទៀតយ៉ាងច្រើនជាឧទាហរណ៏ដូចជាថ្ងៃនេះមានក្រុមហ៊ុន 3 បានធ្វើរឿងមិនប្រក្រតីដូចខាងក្រោម: ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Blockfi បានរៀបចំខ្លួនក្នុងការក្ស័យធនហើយដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានជាប់កាក់របស់ខ្លូននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន FTX ដែលបានក្ស័យធនកាលពីសប្តាហ៏កន្លងមកនេះ

Read more

គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានបញ្ឈប់ Blockfi ហើយផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ 100 លានដុល្លារ

Blockfi គឺជាវេបសាយអោយខ្ចី និង ទទួលការផ្ញើកាក់គ្រីបតូដែលផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ថ្មីៗនេះ គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានចាប់បានថាក្រុមហ៊ុនBlockfiបានបើកដោយខុសច្បាប់របស់សហរដ្ធអាមេរិក​ហើយផាកពិន័យទៅលើBlockfi ជាទឹកប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារ។ គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានអោយដឹងដូចខាងក្រោម: វេបសាយ Blockfi ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការខ្ចី ក៏ ដូចជាផ្ញើរបានការប្រាក់ដល់ទៅ ក្បែរ 600,000 នាក់ត្រូវបានផាកពិន័យដោយច្បាប់របស់សហរដ្ធអាមេរិកជាទឹកប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារ។

Read more