ក្រុមហ៊ុន Circle សហការជាមួយ Grab យក Blockchain មកប្រើប្រាស់

Circle គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកាក់ Stable Coin ដែលមានឈ្មោះថា USDC។ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Circle បានបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន Grab ដើម្បីអោយយក Web3 មកប្រើប្រាស់ក្នុង Platform របស់ Grab ហើយកាលពីថ្ងៃទី 7 កន្លងមកនេះអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Grab នៅសិង្ហបុរីបានឃើញមុខងារ

Read more

ក្រុមហ៊ុន Tradeteq បានបន្ថែមមុខងារលក់មូលបត្រសហរដ្ធអាមេរិកជាកាក់ឌីជីធល

Tradeteq គឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្តល់សេវាជាទីផ្សារទិញលក់បំណុលឯកជនក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ។កាលពីថ្ងៃច័ន្ធនេះ Tradeteq បានដាក់លក់បំណុលរបស់សហរដ្ធអាមេរិកក្រោមរូបភាពជាកាក់ឌីជីថល (Tokenized U.S. Treasury) ដោយប្រើប្រាស់ Blockchain XDC។ បំណុលជាកាក់ឌីជីថល (USTY) មានលក់នៅក្នុង Platform Yieldteq របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាជីព។Tradeteq ប្រើ USTY ដើម្បីតាមដានចំនួនហ៊ុនដែលអ្នកវិនិយោគមាន និង

Read more

Coinbase ដាក់ទុនជាមួយ Circle ដើម្បីពង្រីកកាក់ USDC ទៅកាន់ Blockchain ផ្សេងទៀត

Coinbase គឺជា Crypto Exchange មួយដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើននៅសហរដ្ធអាមេរិកបានអោយដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារ៏នេះថាខ្លួនកំពុងដាក់ទុនវិនិយោគបន្ថែមជាមួយក្រុមហ៊ុន Circle ដែលជាម្ចាស់កាក់ Stable Coin ឈ្មោះ USDC។ជាមួយដំណឹងនេះ Circle ក៏បានអោយដឹងបន្ថែមថា USDC នឹងដាក់អោយប្រើក្នុង Blockchain 6 ផ្សេងទៀតតែមិនបានប្រាប់ថាមាន Blockchain ណាខ្លះទេ។

Read more