សហស្ថាបនិក Gala Game ប្តឹងគ្នាដោយសាររឿងមួយនេះ

Gala Game គឺវាPlatform Gamefi ដែលមានហ្គេមអោយលេងដោយប្រើប្រាស់គ្រ៊ីបតូជាច្រើនប្រភេទ។កាលពីម្សិលមិញនេះសហស្ថាបនិករបស់Platform នេះចំនួន2 រូបបានចូលតុលាការប្តឹងគ្នាអំពីការលួចលុយចេញពីគម្រោងចំនួន 130 លានដុល្លារ។ដោយស្ថាបនិក2 រូបមានលោក Wright Thurston និង Eric Schiermeyer បានដាក់ពាក្របន្តឹងគ្នាក្នុងតុលាការនៃស្រុក Utah សហរដ្ធអាមេរិកនៅថ្ងៃទី 31 ខែ

Read more

សហស្ថាបនិករបស់ MakerDAO មានបំណងចង់បង្កើត Blockchain ថ្មីដោយយកកូដពី Solana

សហស្ថាបនិកគម្រោង MakerDao ឈ្មោះបានផុសនៅក្នុង Platform MakerDAO អំពីបំណងក្នុងការបង្កើត Blockchain ថ្មីដែលយកកូដពី Blockchain Solanaឬហៅថាការ Fork កូដពីSolana។នៅក្នុងអត្ថបទគាត់បានលើកឡើងថាកូដរបស់ Solana គឺជាកូដដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងអាចយកមកស្ថាបនាបន្តទៀតបាន។គាត់ក៏បានបន្ថែមអំពីគំនិតក្នុងការយកគម្រោង MakerDao ទៅប្រើនៅក្នុង Blockchain ថ្មីរបស់គាត់ផងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីគម្រោង Cosmos ដោយគាត់បានចាត់ទុកវាជាជម្រើសមួយទៀតបន្ទាប់ពី

Read more

ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 06 ខែ មីនា

អ្នកចូលរួមបង្កើតគម្រោង MakerDAOឈ្មោះ RUNE បានលក់កាក់ LDO របស់គម្រោង Lido Financeចំនួន 760,000 កាក់បានលុយមកវិញចំនួន 1.9 លានដុល្លារ និងបានទិញ 2,788 MKR ដែលមានតម្លៃ 2.62 លានដុល្លារវិញកាលពីយប់មិញ។ PancakeSwap ជំនាន់ទីបីត្រៀមបើកដំណើរការនៅក្នុង

Read more