សហស្ថាបនិករបស់ MakerDAO មានបំណងចង់បង្កើត Blockchain ថ្មីដោយយកកូដពី Solana

សហស្ថាបនិកគម្រោង MakerDao ឈ្មោះបានផុសនៅក្នុង Platform MakerDAO អំពីបំណងក្នុងការបង្កើត Blockchain ថ្មីដែលយកកូដពី Blockchain Solanaឬហៅថាការ Fork កូដពីSolana។នៅក្នុងអត្ថបទគាត់បានលើកឡើងថាកូដរបស់ Solana គឺជាកូដដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងអាចយកមកស្ថាបនាបន្តទៀតបាន។គាត់ក៏បានបន្ថែមអំពីគំនិតក្នុងការយកគម្រោង MakerDao ទៅប្រើនៅក្នុង Blockchain ថ្មីរបស់គាត់ផងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីគម្រោង Cosmos ដោយគាត់បានចាត់ទុកវាជាជម្រើសមួយទៀតបន្ទាប់ពី

Read more

គម្រោងកាក់ Bald បានដកកាក់ពី Liquidity Pool

Bald គឺជាកាក់ប្រភេទ Meme Coin ដែលដាក់អោយប្រើប្រាស់ក្នុង Blockchain Base។ ម្ចាស់គម្រោងកាក់នេះលេងខូចទៅលើអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយបានដកកាក់ពី Liquidity Pool ចំនួន25.6 លានដុល្លារជាកាក់ ETH រហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់កាក់នេះធ្លាក់ជាង 92%។សកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា Rug Pull ថ្វីបើអ្នកអភិវឌ្ឃន៏មួយរូបនៃគម្រោងនេះចេញមកថាពួកគេមិនបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគក៏ដោយ។អ្នកតាមដានគម្រោងនេះមានការសង្ស័យថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយគម្រោងនេះអាចជា sam bankman-fried

Read more