គម្រោងកាក់ Bald បានដកកាក់ពី Liquidity Pool

Bald គឺជាកាក់ប្រភេទ Meme Coin ដែលដាក់អោយប្រើប្រាស់ក្នុង Blockchain Base។ ម្ចាស់គម្រោងកាក់នេះលេងខូចទៅលើអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយបានដកកាក់ពី Liquidity Pool ចំនួន25.6 លានដុល្លារជាកាក់ ETH រហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់កាក់នេះធ្លាក់ជាង 92%។សកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា Rug Pull ថ្វីបើអ្នកអភិវឌ្ឃន៏មួយរូបនៃគម្រោងនេះចេញមកថាពួកគេមិនបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគក៏ដោយ។អ្នកតាមដានគម្រោងនេះមានការសង្ស័យថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយគម្រោងនេះអាចជា sam bankman-fried

Read more

Binance បានប្រកាសបើក Launchpool សម្រាប់កាក់ HFT បន្ទាប់ពីមិនបានបង្កើតLaunchpool ថ្មីអស់មួយរយ:

Binance បានប្រកាសបើក Launchpool ជាផ្លូវការសម្រាប់កាក់ HFT(Hashflow) មានន័យថាអ្នកដែលមានកាក់ BNB ឬ BUSD អាចយកទៅStake ក្នុង Lauchpool របស់ Binance រួចបានកាក់ HFT មកវិញដែលកម្មវិធីនេះបើកពីថ្ងៃ 1 វិច្ឆិកា(ថ្ងៃស្អែក) ម៉ោង

Read more

តោះមកស្គាល់ Token GAL ដែលកំពុងតែដាក់ក្នុង Launchpad របស់Binance

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់Token GAL ដែលជាToken រប​ស់ Project Galaxy និង របៀបចូលរួមLaunchpad ក្នុងBinance។ Project Galaxy គឺជាប្រព័ន្ធនៃបណ្តុំទិន្នន័យដ៏ធំជាងគេដែលផ្តល់អោយអ្នកអភិវឌ្ឈWeb3 ងាយស្រួលយកទិន្នន័យទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់។ ស្តាប់ទៅដូចជាពិបាកយល់ ចឹងពួកយើងនឹងបកស្រាយអោយងាយយល់ដោយនឹងលើកជាឧទាហរណ៏តែម្តង។

Read more