សហស្ថាបនិករបស់ MakerDAO មានបំណងចង់បង្កើត Blockchain ថ្មីដោយយកកូដពី Solana

សហស្ថាបនិកគម្រោង MakerDao ឈ្មោះបានផុសនៅក្នុង Platform MakerDAO អំពីបំណងក្នុងការបង្កើត Blockchain ថ្មីដែលយកកូដពី Blockchain Solanaឬហៅថាការ Fork កូដពីSolana។នៅក្នុងអត្ថបទគាត់បានលើកឡើងថាកូដរបស់ Solana គឺជាកូដដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងអាចយកមកស្ថាបនាបន្តទៀតបាន។គាត់ក៏បានបន្ថែមអំពីគំនិតក្នុងការយកគម្រោង MakerDao ទៅប្រើនៅក្នុង Blockchain ថ្មីរបស់គាត់ផងដែរហើយគាត់ក៏បាននិយាយអំពីគម្រោង Cosmos ដោយគាត់បានចាត់ទុកវាជាជម្រើសមួយទៀតបន្ទាប់ពី

Read more

ច្បាប់របស់ប្រទេសចិនបានបង្ខំអោយGame Stepn ឈប់អោយអ្នកលេងនៅប្រទេសចិនបានលេងបន្តទៀត។

ច្បាប់របស់ប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងការប្រឆាំង គ្រីបតូបានធ្វើអោយGame NFT ដែលមានឈ្មោះថាStepn ត្រូវបញ្ឈប់មិនអោយប្រជាជនចិនលេងបន្តទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 15 ខែ កក្កដាតទៅ។ពត៏មាននេះបានធ្វើអោយកាក់របស់ Stepn ធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ 38% ភ្លាមៗ។ ដើម្បីមិនអោយប្រជាជនចិនលេងបន្តទៀតGame Stepn នឹងឈប់ផ្តល់មុខងារចាប់GPS និង IP នៅប្រទេសចិន។ដោយសារតែការលេងហ្គេមStepn អ្នកលេងចាំបាច់ត្រូវមានGPS និង

Read more