ពត៏មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 06 ខែ មីនា

អ្នកចូលរួមបង្កើតគម្រោង MakerDAOឈ្មោះ RUNE បានលក់កាក់ LDO របស់គម្រោង Lido Financeចំនួន 760,000 កាក់បានលុយមកវិញចំនួន 1.9 លានដុល្លារ និងបានទិញ 2,788 MKR ដែលមានតម្លៃ 2.62 លានដុល្លារវិញកាលពីយប់មិញ។ PancakeSwap ជំនាន់ទីបីត្រៀមបើកដំណើរការនៅក្នុង

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 25 ខែកុម្ភ:

ខណ:Shibarium មិនទាន់បើកជាផ្លូវការតែមានដំណឹងថាជិតបើកឆាប់ៗនេះហើយ អ្នកវិនិយោគត្រីបាឡែន (អ្នកវិនិយោគដែលទិញកាក់​ឬវិនិយោគទៅលើកាក់ណាមួយក្នុងចំនួនច្រើនៗដែលអាចប៉ះពាល់តម្លៃរបស់កាក់នោះ) បានចាប់ទិញកាក់Shiba បន្ថែមចំនួន 384,000 លានកាក់កាលពីរយ:ពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។គួរអោយដឹងផងដែរថាកាក់ SHIBគឺជាកាក់ដែលWhale កាក់Eth វិនិយោគច្រើនជាងគេលំដាប់លេខ2 ដែលស្ថិតនៅក្រោមតែកាក់ ETH មួយទេលេខ 3 គឺ​MATIC, លេខ 4

Read more

តើអ្វីជា Shibarium ?

Shibarium ជាBlockchain Layer 2 Solution របស់គម្រោងកាក់Shiba ដែលនឹងដាក់អោយប្រើBeta នៅថ្ងៃទី14 ខែកុម្ភ: ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី15 នៅស្រុកខ្មែរ។ShibariumគឺជាBlockchain ដែលគម្រោងShiba បង្កើតមកសម្រាប់Shiba Ecosystemទាំងមូលតែម្តងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលShibaបានជួបកាលពីប្រើប្រាស់Ethereum Blockchain ដូចជាអស់ថ្លៃGas fee ថ្លៃ​និងមានល្បឿនយឺត។Shibariumគឺបានផ្តោតទៅលើសុវត្ថិភាព​ ការពង្រីកខ្លួន និង

Read more