ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃ 25 ខែកុម្ភ:

ខណ:Shibarium មិនទាន់បើកជាផ្លូវការតែមានដំណឹងថាជិតបើកឆាប់ៗនេះហើយ អ្នកវិនិយោគត្រីបាឡែន (អ្នកវិនិយោគដែលទិញកាក់​ឬវិនិយោគទៅលើកាក់ណាមួយក្នុងចំនួនច្រើនៗដែលអាចប៉ះពាល់តម្លៃរបស់កាក់នោះ) បានចាប់ទិញកាក់Shiba បន្ថែមចំនួន 384,000 លានកាក់កាលពីរយ:ពេល 10 ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ។គួរអោយដឹងផងដែរថាកាក់ SHIBគឺជាកាក់ដែលWhale កាក់Eth វិនិយោគច្រើនជាងគេលំដាប់លេខ2 ដែលស្ថិតនៅក្រោមតែកាក់ ETH មួយទេលេខ 3 គឺ​MATIC, លេខ 4

Read more

Kucoin បានប្រកាសថារឿងអាស្រូវដែលថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនជិតក្ស័យធុននោះមិនពិតទេ។

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Kucoin លោក Johnny Lyu បានអោយដឹងថាពាក្រអាស្រូវដែលថាក្រុមហ៊ុន Kucoin នឹងបិទមិនអោយអ្នកវិនិយោគដកលុយ និង កាក់របស់ខ្លួនដែលចែកចាយដោយ បញ្ជី Twitter Otteroooo គឺមិនពិតថា។ គួរអោយដឹងផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 23 កន្លងមកនេះបញ្ជី Twitter Otteroooo បានអះអាងថាខ្លួនបានចូលឃើញទិន្នន័យដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនKucoin

Read more