ជាង25% នៃអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីរបស់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិចកំពុងយក Blockchain មកប្រើប្រាស់

យកតាមការវាស់ស្ទង់មតិ KPMG/HSBC វាអោយដឹងថា NFT និង Defi កំពុងទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់ពីអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច ខ្លាំងជាង បច្ចេកទេសរថយន្តអគ្គិសនី និង quantum computing ទៅទៀត។ KPMG និង HSBC បានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីចំនួន 6,472 នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីភិចបានរកឃើញថា ជាង

Read more

មកស្គាល់ពីគម្រោង Optimism

Optimism គឺជាBlockchain ដែលបានកើតចេញពីការបន្ថែមមុខងារផ្សេងៗដូចជា បន្ថែមល្បឿន កាត់បន្ថយតម្លៃ Gas fee ទៅលើEthereum Blockchain។ ដូចដែលធ្លាប់បានប្រើEthereum chain គឺវាអស់ថ្លៃច្រើនណាស់ពេលយើងវេរលុយ ឬ ចុចទិញNFT ម្តងៗដូច្នេះបានOptimism ត្រូវបានបង្កើតដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។Optimism ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះមួយទៀតថា Layer 2 Ethereum។

Read more

ថ្ងៃនេះមានMetaverse Platform ចំនួន7 មកណែនាំអោយស្គាល់

Metaverse Platform គឺជា Platform (វេបសាយ, កម្មវិធីទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រ) ដែលអនុញាត្តិអោយយើងមានសកម្មភាពរវាងគ្នានិងគ្នាបាន(ការសន្ទនា, កាយវិការ), អាចលក់ដូររបស់នៃរូបបែបDigital បាន,និង នាំទៅពិភពមួយដែលហៅថា VR(Virtual reality) មើលរបស់Digital ទាំងឡាយដូចជារបស់ពិតអញ្ចឹងដែរ។ Metaverse បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain, VR, AR,

Read more