ថ្ងៃនេះមានMetaverse Platform ចំនួន7 មកណែនាំអោយស្គាល់

Metaverse Platform គឺជា Platform (វេបសាយ, កម្មវិធីទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័រ) ដែលអនុញាត្តិអោយយើងមានសកម្មភាពរវាងគ្នានិងគ្នាបាន(ការសន្ទនា, កាយវិការ), អាចលក់ដូររបស់នៃរូបបែបDigital បាន,និង នាំទៅពិភពមួយដែលហៅថា VR(Virtual reality) មើលរបស់Digital ទាំងឡាយដូចជារបស់ពិតអញ្ចឹងដែរ។ Metaverse បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Blockchain, VR, AR,

Read more

Elon Musk បានស្នើរទិញក្រុមហ៊ុន Twitter

Elon Musk ដែលជាមហាសេដ្ធីលំដាប់លេខ1 លើពិភពលោក និង ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tesla, SpaceX រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Technology ផ្សេងទៀត បាន​ធ្វើការស្នើទិញ ក្រុមហ៊ុន Twitter ក្នុងតម្លៃ $54.20 ក្នុងមូយភាគហ៊ុន រួមទាំងអស់គឺស្នើនឹង 41.4 ពាន់លានដុល្លារ

Read more