កាក់របស់គម្រោង NFT Azuki បានទទួលរងការវាយប្រហារ

Azuki គឺជាគម្រោង NFT មួយដែលបានមានការប្រចាំរបស់ខ្លួនគឺ bean ដែលគ្រប់គ្រងដោយ AzukiDao។ កាក់នេះត្រូវបានគេវាយប្រហារទៅលើ SmartContract ដែលបានបង្កើតកាក់តែម្តងដែលធ្វើអោយខូចខាតជាកាក់អស់ 35ETH ដោយទទួលបានការរាយការណ៏ពី MetaSleuth។ មូលហេតុធំនៃបញ្ហានេះគឺមកពីកង្វះខាតនៃការត្រួតពិនិត្រទៅលើ signatureClaimed varialble ដែលមានក្នុងកូដសរសេរដោយអ្នកអភិវឌ្ឈន៏គម្រោងនេះតែម្តង។មកដល់ពេលនេះ SmartContract របស់ AzukiDao

Read more

គម្រោងNFT Azuki ទើបបានដេញថ្លៃ NFT Skateboard របស់ខ្លួនបានក្នុងតម្លៃ 309 ETH

Azuki NFT collection គឺជា NFT ដែលជារូបមួយចំហៀងអាចយកទៅដាក់ជារូប Profile ហើយបានទទួលសិទ្ធិពិសេសផ្សេងៗជាមួយនឹងគម្រោង Azuki របស់គេ។​កាលពីម្សិលមិញនេះគម្រោងនេះបានបើកអោយដេញថ្លៃដើម្បីទិញ Skateboard មាសដែលជា NFT អ្នកដែលមានសិទ្ធិដេញថ្លៃដើម្បីទិញបានគឺមានតែអ្នកដែលមានNFT Azuki តែប៉ុណ្ណោះ។ ហើយការដេញថ្លៃបានបញ្ចប់ក្នុងតម្លៃ 309 ETH ឬ

Read more

តើ NFT របស់ Logan Paul ដែលមានតម្លៃ 623,000$ សព្វថ្ងៃមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

Logan Paul គឺជា Youtuberសហរដ្ធអាមេរិកដែលមានចំនួន Subscriber ចំនួន 23 លាននាក់បានទិញ NFT ON1 Force ដែលជា Bumblebee ក្នុងតម្លៃ 623,000$ កាលពីថ្ងៃទី 24 សីហា​ ឆ្នាំ 2021។

Read more