ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 03 ខែ កុម្ភ: ឆ្នាំ 2023

Youtuber ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះ Logan Paul និងគម្រោង CryptoZoo ត្រូវបានគេប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោង NFT ដែលបុគ្គលទាំងពីររូបនេះបានចូលរួមឃោសនា។ Logan Paul និង Cryptozoo បានឃោសនាប្រាប់អ្នកដែលបានទិញNFT ក្រុមខ្លូននឹងមានការចែកជូននៅសិទ្ធិពិសេសផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកដែលមានNFT របស់ខ្លួនរហូតធ្វើអោយមានការចូលទិញគិតជាលុយគឺរាប់លានដុល្លារតែផ្ទុយមកវិញក្រុមរបស់ Logan Paul បាននាំគ្នា Rugpull

Read more

តើ NFT របស់ Logan Paul ដែលមានតម្លៃ 623,000$ សព្វថ្ងៃមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

Logan Paul គឺជា Youtuberសហរដ្ធអាមេរិកដែលមានចំនួន Subscriber ចំនួន 23 លាននាក់បានទិញ NFT ON1 Force ដែលជា Bumblebee ក្នុងតម្លៃ 623,000$ កាលពីថ្ងៃទី 24 សីហា​ ឆ្នាំ 2021។

Read more