ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 23 ខែ មីនា

គណ:កម្មការមូលប័ត្រសហរដ្ធអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងវិស័យគ្រ៊ីបតូ លោក Justin Sun ដែលជាអ្នកចូលរួមបង្កើតគម្រោងកាក់ TRX, BTT ក៏ដូចជាម្ចាស់ Crypto Exchange Huobi ផងដែរពីបទដែលរូបលោកលក់កាក់គ្រ៊ីបតូដែលខុសច្បាប់ដល់អ្នកវិនិយោគ។រីឯបុគ្គលល្បីៗដែលបានចេញមុខPromote កាក់របស់ Justin Sun ក៏ត្រូវបានពិន័យផងដែរដែលរួមមាន Jake Paul, និង​អ្នកសម្តែងស្រីឈ្មោះ Lindsay

Read more

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ TRON Network បានប្រកាសបង្កើតStable coin របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា USDD

សម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់តើអ្វីជា Stable coin និង Stable coin មានប៉ុន្មានប្រភេទអាចមើលវីដេអូនេះបាន។ កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងមកនេះTRON Network ដែលមានToken របស់ខ្លួនឈ្មោះថា TRX បានប្រកាសបង្កើតStable coinរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា USDD (Decentralized USD Stablecoin)។

Read more