ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 23 ខែ មីនា

គណ:កម្មការមូលប័ត្រសហរដ្ធអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងវិស័យគ្រ៊ីបតូ លោក Justin Sun ដែលជាអ្នកចូលរួមបង្កើតគម្រោងកាក់ TRX, BTT ក៏ដូចជាម្ចាស់ Crypto Exchange Huobi ផងដែរពីបទដែលរូបលោកលក់កាក់គ្រ៊ីបតូដែលខុសច្បាប់ដល់អ្នកវិនិយោគ។រីឯបុគ្គលល្បីៗដែលបានចេញមុខPromote កាក់របស់ Justin Sun ក៏ត្រូវបានពិន័យផងដែរដែលរួមមាន Jake Paul, និង​អ្នកសម្តែងស្រីឈ្មោះ Lindsay

Read more