តើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះLUNA និង UST ហើយតម្លៃរបស់វាអាចត្រឡប់មកវិញឬអត់?

ជាដំបូងពួកយើងសុំចូលរួមសោកស្តាយចំពោះអ្នកដែលបានវិនិយោគលើ LUNA ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ៗ។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះទាក់ទងនឹងការដួលរលំរបស់ Terra protocol ដែលជាម្ចាស់Token LUNA និង UST។ ពត៍មានដែលអ្នកនឹងបានអានបន្តនេះវាគ្រាន់តែជាការវិភាគ រួមជាមួយនឹងការលេចលឺខ្លះពីសំណាក់អ្នកតាមដាន និង វិភាគCrypto។ 1. តើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះTerra Protocol ដែលធ្វើអោយ LUNA និង

Read more

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ TRON Network បានប្រកាសបង្កើតStable coin របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា USDD

សម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់តើអ្វីជា Stable coin និង Stable coin មានប៉ុន្មានប្រភេទអាចមើលវីដេអូនេះបាន។ កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសាកន្លងមកនេះTRON Network ដែលមានToken របស់ខ្លួនឈ្មោះថា TRX បានប្រកាសបង្កើតStable coinរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា USDD (Decentralized USD Stablecoin)។

Read more