អ្នកវិនិយោគបានខាតលុយដល់ទៅ 1ពាន់លានដុល្លារជាមួយគម្រោងកាក់បោកប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2021

យោងតាមរបាយការណ៏របស់ the Federal Trade Commision(FTC)-សហព័ន្ធគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្ម បានអោយដឹងថា កាលពីឆ្នាំ2021 មានជនរងគ្រោះដល់ទៅ 46,000 នាក់ដែលបានរាយការណ៏ពីការចាញ់បោកគម្រោងកាក់ផ្សេងៗដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់គិតជាលុយដុល្លារគឺ ជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ។ ជាង50ភាគរយបានចាញ់បោកគម្រោងបោកប្រាស់តាមរយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបញ្តាញសង្គមនានា ការផុស ក៏ដូចជាតាមរយការផ្ញើរសារដោយផ្ទាល់។Cryptocurrecy បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៏ពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគជាថ្មីម្តងទៀតកាលពីឆ្នាំ2021 ហើយតម្លៃរបស់ BTC

Read more

តើអ្នកបានដឹងអត់ថា Bitcoin មិនមែនជា Cryptocurrency ដំបូងបង្អស់ក្នុងលោក?

Bitcoin ដែលជា Cryptocurrency ឈរលំដាប់លេខមួយសព្វថ្ងៃ ហើយមានតម្លៃថ្លៃជាងគេគឺមិនមែនជា Cryptocurrency ដំបូងបង្អស់ក្នុងលោកទេ។ មុនBitcoin កើតគឺមានCryptocurrency ផ្សេងៗទៀតបានកើតរួចមកហើយតែវាមិនសូវបានការចាប់អារម្មណ៏ហើយមិនទាន់អាចយកមកប្រើប្រាស់អោយបានទូទៅដូចBitcoin។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកស្គាល់ Cryptocurrency ទាំងអស់នោះ។ 1. ការសាកល្បងដំបូងក្នុងប្រទេសNetherlands បើយោងតាមទស្សនាវត្តី Bitcoin Magazine បានអោយដឹងថា ការសាកល្បងយកCryptocurrency

Read more