អ្នកប្រើប្រាស់ Twitter មួយរូបនេះរកលុយបានជាង 4 លានដុល្លារពីការបោកប្រាស់របស់ខ្លួន

កាលពី 17 ម៉ោងមុននេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter មួយរូបបាន Tweet ថាខ្លួននឹងចែកកាក់ដែលមានឈ្មោះថា PSYOP ទៅអោយអ្នកដែលបានផ្ញើកាក់ ETH ទៅអោយរូបគេដោយអ្នកវិនិយោគអាចផ្ញើរកាក់ចាប់ពី 0.33 ETH ទៅ 5 ETH។ នៅពេលឃើញបែបនេះអ្នកវិនិយោគដែលមានចិត្តលោភបាននាំគ្នាវេរកាក់ទៅអោយបុគ្គលនោះដែលមកដល់ពេលនេះ Wallet របស់អ្នកប្រើប្រាស់​Twitter រូបនោះមានកាក់ដល់ទៅ

Read more

អ្នកវិនិយោគបានខាតលុយដល់ទៅ 1ពាន់លានដុល្លារជាមួយគម្រោងកាក់បោកប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2021

យោងតាមរបាយការណ៏របស់ the Federal Trade Commision(FTC)-សហព័ន្ធគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្ម បានអោយដឹងថា កាលពីឆ្នាំ2021 មានជនរងគ្រោះដល់ទៅ 46,000 នាក់ដែលបានរាយការណ៏ពីការចាញ់បោកគម្រោងកាក់ផ្សេងៗដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់គិតជាលុយដុល្លារគឺ ជាង 1 ពាន់លានដុល្លារ។ ជាង50ភាគរយបានចាញ់បោកគម្រោងបោកប្រាស់តាមរយ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបញ្តាញសង្គមនានា ការផុស ក៏ដូចជាតាមរយការផ្ញើរសារដោយផ្ទាល់។Cryptocurrecy បានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៏ពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគជាថ្មីម្តងទៀតកាលពីឆ្នាំ2021 ហើយតម្លៃរបស់ BTC

Read more