ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភ:

គណកម្មការមូលប័ត្រអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ទៅលើគម្រោង TerraForm (LUNA) ពីបទបោកអ្នកវិនិយោគដែលមានអ្នកចូលរួមបង្កើត Do Kwon នៅពីក្រោយ។តាមការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Terraform បានវេរកាក់BTC ចេញចំនួន 10,000 BTC រួចបានដកជាលុយនៅក្នុងប្រទេសស្វ៊ីសបានចំនួនជាង 100 លានដុល្លារតាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2022។ Collab.Land បានបង្ហាញពីចេទនាចែកកាក់គ្រ៊ីបតូជារង្វាន់់ដល់សហគមន៏ឬអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនដែលមានចំនួនជាង2 លាននាក់។Collab

Read more

LUNA ធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ 50% ហើយ UST ដែលជាStable coin របស់ Terra បានធ្លាក់ថ្លៃពី $1 ដល់ $0.68

LUNA, UST ជាToken របស់ក្រុម Terraform Labs ដែលមាន Do Kwon ជាco-founder ។ UST ជាStable coin(algorithmic stablecoin) របស់Terra មានន័យថាតម្លៃរបស់វាមិនត្រូវឡើង ឬ ទាបជាង 1$

Read more