អ្នកវិនិយោគអាចយកកាក់ SHIB ទៅទិញមាសបាន

កាក់ ​meme coin ឈ្មោះ Shiba Inu (SHIB) បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏យ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពេលដែលវាបានដាក់អោយប្រើគម្រោង Shibarium ដែលមានចំនួន Transaction បានឡើងដល់ទៅ 4,618,856 និងមានចំនួន Wallet ដល់ទៅ 14,061,589 ហើយ។ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនទូទាត់សាច់ប្រាក់ជាគ្រ៊ីបតូឈ្មោះ Bitpay បានដាក់អោយទូទាត់ប្រាក់ជាកាក់

Read more

Binance នឹងតម្លើងតំណែងកាក់ទាំង4 នេះ

ក្រោយពីបានដាក់លក់កាក់ថ្មីទាំងនេះអស់រយ:ពេលមួយរយ:ហើយមានការត្រួតពិនិត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់រួចមកBinance សម្រេចប្តូរពី Innovation zone ទៅជាOfficial trading zone សម្រាប់កាក់ SHIB, FXS, TWT, 1Inch នៅថ្ងៃទី 18 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 នេះ។គួរអោយដឹងផងដែរថា Innovation Zone គឺជាប្រភេទនៃការដាក់លក់កាក់ថ្មីៗដែលBinance

Read more