ឥទ្ធិពលរបស់លោក Elon Musk ទៅលើវិស័យ Crypto។ ត្រៀមខ្លួនយប់នេះ FED នឹងប្រកាសការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏អត់?

លោក Elon musk​ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ធីឈរលំដាប់លេខមួយលើលោក។លោកមិនមែនត្រឹមតែពូកែផ្នែកជំនួញ និង បច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកថែម ទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះតម្លៃរបស់Crypto ផងដែរ ឧទាហរណ៏កាលពីដើមឆ្នាំមុនលោកបានTweet ដោយលើកសរសើពី Dogecoin និង ថែមទាំងទទួលយកការចាយជាDogecoin នៅក្នុង វេបសាយTesla ផងដែរហើយវាបានធ្វើអោយតម្លៃDogecoin ឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ ហើយថ្ងៃនេះលោកបានប្តូររូប Profile

Read more