ចំណូលពីការជីកកាក់BTC កើនឡើងខ្លាំងក្នុងខែតុលា

ខែតុលានេះអាចចាត់ទុកថាជាខែដែលក្រុមហ៊ុនជីកកាក់គ្រ៊ីបតូទទួលបានចំណូលច្រើនដោយសារតែការឡើងថ្លៃនៃកាក់ BTC ដោយរកចំណូលបានដល់ទៅ 131.45 លានដុល្លារលើសខែកញ្ញា(សរុបចំណូលខែតុលាគឺ 807.01 លានដុល្លារ)តែការរកបានពី BTC fee បានធ្លាក់ចុះដោយបានធ្លាក់ដល់ទៅ 5.44 លានដុល្លារធៀបពីខែមុន(សរុបការរកបានពី Fee គឺ 20.96 លានដុល្លារ)។តាមការរាយការណ៏របស់ Bitcoin dot com ដែលបានយកទិន្នន័យពី

Read more

ក្រុមហ៊ុនជីកកាក់Bitcoin ដ៏ធំមួយបានលក់កាក់ BTC ចំនួន 3,000 កាក់ ហើយត្រៀមនឹងឈប់ប្រើយុទ្ធិសាស្ត្រជីកហើយទុកលក់ពេលឡើងថ្លៃ។

Bitfarms គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយក្នុងការជីកកាក់ Bitcoin បានធ្វើការលក់កាក់របស់ខ្លួនចំនួន 3000 BTC ចូលទីផ្សារកាលពីម្សិលមិញក្នុងតម្លៃ​ $20,666 ក្នុង មួយ BTC ដែលសរុបគិតជាលុយក្រុមហ៊ុននេះបាន 62 លានដុល្លារពីការលក់កាក់។ក្រុមហ៊ុននេះបានអោយដឹងថាខ្លួនជីកកាក់ BTC បាន14 កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមបើគិតជាលុយដុល្លារទៅគឺប្រហែល $280,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការលក់នេះលោក

Read more