ទីបំផុតបុរសខ្លាំង Elon Musk បានទិញTwitter ក្នុងតម្លៃ 44 ពាន់លានដុល្លារបានសម្រេច។

ការពី2សប្តាហ៏មុនElon musk បានស្នើទិញក្រុមហ៊ុនTwitter (អានបន្ថែម) ក្នុងតម្លៃ 41.4 ពាន់លានដុល្លារតែសំណើរនេះហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចព្រោះគណកម្មាការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនTwitter មិនយល់ស្របតែ រឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថ្ងៃនេះ ត្រូវនឹងថ្ងៃ 26 ខែមេសា ស្រាប់តែពួកគេសម្រេចចិត្តយល់ព្រមតាមសំណើរទិញរបស់ Elon musk ទៅវិញក្នុងតម្លៃ 44 ពាន់លានដុល្លារ។ Elon Musk

Read more