ក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមPlay To Earn Axie Infinity បាន

Sky Marvis គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយគម្រោង Game Play To Earn ដ៏មានឈ្មោះល្បីមួយ Axie Infinity ក៏ដូចជាគម្រោង Blockchain Protocol ដែលមានឈ្មោះថា Ronin Network(កាក់ Ronin) ផងដែរ។ ប្រធានផ្នែក Business

Read more

Chainalysis បានអោយដឹងថាបានរឹបអូសលុយមកវិញបាន 30 លានដុល្លារពីការហ៊ែក Ronin កាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះ

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាBlockchain Chainalysis និង អ្នកអនុវត្តច្បាប់សហរដ្ធអាមេរិកបានរឹបអូសកាក់គិតជាលុយ 30 លានដុល្លារពីHacker ដែលបានលួចពីក្រុមហ៊ុន Ronin(ដែលជាNetwork ប្រើដោយ ហ្គេមដ៏ល្បី Axie Infinity )កាលពីខែមីនាកន្លងទៅ។ លោក Erin Plante ដែលជាប្រធានរបស់ Elliptic(ក្រុមស៊ើបអង្កេត) បានអោយដឹងថា នេះជាលើកទីមួយហើយដែលពួកគេបានរឹបអូសលុយបានពីក្រុមចោរជនជាតិកូរ៉េខាងជើង

Read more

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Axie Infinity បានតបទៅនឹងចោទប្រកាន់ថាខ្លួនមានគំនិតមិនល្អវេរលុយចេញទៅក្រៅមុនប្រកាស

កាលពីថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាកន្លងមកនេះ Bloomberg បានផ្សាយពត៏មានមួយថា Nguyen ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Axie Infinity បានវេរលុយចេញទៅកាន់វេបBinanceចំនួនទឹកលុយ 3 លានដុល្លារដែលជាកាក់ AXS ជាកាក់មេនៅក្នុងហ្គេមAxie​ មុនប្រកាសប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថា Blockchain របស់ខ្លួនត្រូវបានគេហ៊ែក។ Bloomberg ចុះផ្សាយបែបនេះក្នុងគោលបំណងចោទប្រកាន់ថា នាយកប្រតិបត្តិហ្គេម

Read more