ក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមPlay To Earn Axie Infinity បាន

Sky Marvis គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនៅពីក្រោយគម្រោង Game Play To Earn ដ៏មានឈ្មោះល្បីមួយ Axie Infinity ក៏ដូចជាគម្រោង Blockchain Protocol ដែលមានឈ្មោះថា Ronin Network(កាក់ Ronin) ផងដែរ។ ប្រធានផ្នែក Business Development របស់គម្រោងនេះបានសម្តែងការតាំងចិត្តដ៏មុតមាំដើម្បីនាំយកហ្គេមថ្មីចូលក្នុង Blockchain Protocol របស់ខ្លួន។

ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៏ជាមួយ Cointelegraph អ្នកតំណាងអោយគម្រោងនេះបានអោយដឹងថាSky Mavis បានចាប់ដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមបួនផ្សេងទៀតដែលមានដូចជា: Directive Games, Tribes, Bali Games និង Bowled io។ លើសពីនឹងទៅទៀតCEOរបស់គម្រោងបានចេះមកអោយដឹងថា Ronin Network កំពុងតែប្តូរទៅប្រើបច្ចេកទេស Delegated Proof-of-stake (DPoS) ដើម្បីគាំទ្រនៅចំនួនហ្គេម Play To Earn ថ្មីៗដែលនឹងបើកនៅថ្ងៃអនាគត។ Sky Marvis ធ្វើការReview ហ្គេមចំនួន 250 មុននឹងជ្រើសរើសមួយដើម្បីមកបើកក្នុង Blockchain network របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថាហ្គេមនោះគឺមិនមែនលេងដើម្បីរកលុយតែមួយមុខនោះទេគឺលេងដើម្បីសប្បាយផងដែរ។

ប្រភព:

https://cointelegraph.com/news/axie-infinity-creator-works-with-studios-to-push-web3-adoption-through-new-games