កាក់ Aptos បានធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅ 40% ក្រោយបើកលក់ និង​ ចែក Airdrop ដល់អ្នកចូលរួម Network នៅថ្ងៃដំបូង

សម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ស្គាល់ពីគម្រោង Aptos អាចចុចមើលតាមតំណនេះបាន។ យោងទៅតាមទិន្នន័យតម្លៃរបស់កាក់នេះនៅក្នុងវេបសាយ CoinGecko បានអោយដឹងថាកាក់នេះបានធ្លាក់ថ្លៃដល់ទៅជាង 40% នៅថ្ងៃដំបូងនៃការដាក់លក់ក្នុង Exchange ផ្សេងៗដូចជា Binance, gate io, FTX,Coinbase, Huobi, OKX ជាដើម។តម្លៃរបស់វាបានធ្លាក់ពី 13.73$ មកនៅត្រឹម 8.06$។

Read more

មកស្គាល់កាក់ Aptos (APT) ដែលនឹងដាក់លក់ក្នុង Binance ថ្ងៃស្អែកនេះម៉ោង 8 ព្រឹក

មិនមែនដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ Aptos គឺជា Blockchain Layer 1 ហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Proof Of Stake មិនអាចជីកកាក់់បានទេ។ Blockchain Layer1 មានន័យថាជា Blockchain ដែលមិនពឹងពាក់លើ Blockchain ដ៏ទៃដើម្បីធ្វើ Transaction វាដូចគ្នាទៅនឹង

Read more