មកស្គាល់គម្រោង Redbrick

ថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់ពីគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Redbrick ដែលពួកយើងនឹងបែងចែកវាតាមចំនុចធំខាងក្រោម:

1. ការណែនាំ

Redbrick គឺជាគម្រោងបង្កើត Content ក្នុង Blockchain នានាតាមរយ: Engine ដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ក្រុមការងាររបស់ Redbrick បានបង្កើត Content នានាជាច្រើននៅក្នុង Web3 ដែលអាចប្រៀបស្មើរទៅនឹង Game Engine ដូចជា Unity និង Unreal Engine ។ Content ដែល Redbrick បានបង្កើតមានដូចជា ហ្គេម, Metaverse, ការអប់រំ និង NFT ជាដើម។

2. Blockchain ដែល Redbrick គាំទ្រ

សព្វថ្ងៃ Redbrick គាំទ្រក្នុង Blockchain និង Infrastructure ជាច្រើនដូចជា Fusionist Endurance, Berachain, Monad, Mode, X-Layer, BitLayer, Klaytn, Zetachain, SmartLayer, និង នានាផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគត។ សព្វថ្ងៃ Redbrick កំពុងធ្វើតេស្ត ហ្គេម, Metaverse, ​NFTs និង Content ផ្សេងៗដែលបង្កើតដោយ Engine របស់ខ្លួនជាមួយនឹង Blockchain នានាជាច្រើន។ Redbrick កំពុងគាំទ្រ AA infrastucture ដើម្បីធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាអាចចូលប្រើប្រាស់ Content របស់ខ្លួនដោយងាយស្រួល។

3. បច្ចេកវិទ្យាដែល Redbrick មាន

 • Cloud-based Game Engine : ជាមួយនឹង Web-based Engine, Engine របស់ Redbrick គឺអាចប្រៀបស្មើរទៅនឹង Unity/Unreal Engine បានតែ Unity/Unreal Engine មិនអាចប្រើក្នុងវេបសាយបាននោះទេ។
 • AI-base 3D Character Creation Tool: អាចបង្កើត 3D Character ដោយប្រើតែ ការបញ្ចូលអក្សរឬរូបភាពបាន។
 • AI Content Development Assistant: អាចប្រើ AI ជួយក្នុងការសរសេរកូដបាន។
 • OOBC (Object-Oriented Block Coding): អាចបង្កើត Game ដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដដោយគ្រាន់តែតភ្ជាប់ Block។
 • Open Metaverse: ជាមួយបច្ចេកវិទ្យារបស់ Redbrick អ្នកអភិវឌ្ឃន៏អាចយកហ្គេមរបស់ខ្លួនទៅដាក់ក្នុងវេបណាក៏បានដែរ។

4. ក្រុមការងារ

Redbrick មានក្រុមការងារចំនួន 41 មកពី 3 ប្រទេសគឺ សហរដ្ធអាមេរិក, កូរ៉េ និង វៀតណាម

 • CEO (ICE Yang): ជាវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុន Samsung និង Baidu ថែមទាំងមានបទពិសោធន៏ទាក់ទងនឹង AI startup ផងដែរ។
 • CPO (Mansoor Safi): Mansoor ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Meta (Facebook) និង មានក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងការជួញដូរគ្រ៊ីបតូ។
 • CTO (Kelvin Nguyễn): Kelvin មានបទពិសោធន៏ 8 ឆ្នាំទាក់ទងនឹងផលិតផល Blockchain។
 • BD Lead (Chris Lee): Chris មានបទពិសោធន៏ជាង 15 ឆ្នាំទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបែបប្រពៃណី។

5. របៀបស្វែងរកពិន្ទុរបស់ Redbrick ដើម្បីដូរជាកាក់នៅថ្ងៃអនាគត

 • ណែនាំមិត្តភក្តិអោយចូលរួមលេងគម្រោងរបស់ Redbrick តាមតំណនេះ: https://redbrick.land
 • ធ្វើ Mission ប្រចាំថ្ងៃ daily missions
 • ចូលរួម Event web 3 ប្រចាំថ្ងៃ https://redbrick.land/web3-portal
 • ចូលរួម Event ពិសេសៗរបស់វាដែលសព្វថ្ងៃមានដូចជា ០xSpin ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី 08 ខែ 5 មានរង្វាន់ 500,000 Redbrick និង 100,000 KLAY ចូលរួមលេងតាមតំណនេះ: kaia.redbrick.land ការណែនាំនៃការលេងតាមតំណនេះ:  bit.ly/3QC38lP ត្រូវប្រើ Wallet តែមួយនឹង Wallet ដែលបាន Register ជាមួយនឹង Redbrick។

6. Redbrick Account Achievement Tokens “Brc:ID”

Redbrick នឹងបង្កើត Account Brc:ID ចំនួន 10,000 ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ ERC-5169, ERC-404 របស់ SmartLayer។អ្នកប្រើប្រាស់អាចលេងដើម្បីបាន token នានាសម្រាប់ពត៏មានបន្ថែមអាចមើលតាមនេះបាន: https://x.com/RedbrickLand/status/1785668597182038083

តំណ Social Media របស់ Redbrick មានដូចខាងក្រោម:

Website : https://redbrick.land/

Twitter : https://twitter.com/RedbrickLand

Medium : https://medium.com/@redbrick.land

Discord : https://discord.com/invite/redbrick