ត្រឹមរយ:ពេលមិនដល់ 2 ខែ FTX និង Alameda Research បានវេរកាក់ចេញដល់ទៅ 591 លានដុល្លារ

FTX និង Alameda Research បានប្រកាសក្ស័យធនហើយតែពួកគេនៅមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺត្រូវសងកាក់ និង លុយដល់អ្នកវិនិយោគវិញតែបានតិចឬច្រើនគឺអាស្រ័យទៅតាមសមត្ថភាពនៃច្បាប់របស់សហរដ្ធអាមេរិកនិងលិទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះ។ការក្ស័យធនរបស់ FTX និង Alameda Research មិនមែនមានន័យថាពួកគេអស់លុយនិងកាក់ទាំងអស់នោះទេគឺពួកគេនៅមានសល់កាក់និងលុយមួយចំនួនដែរហើយកាក់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរមាននោះនឹងត្រូវបានលក់ដើម្បីសងអ្នកវិនិយោគដោយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែ តុលាមកដល់សព្វថ្ងៃ FTX បានវេរកាក់ទៅកាន់ Crypto Exchange ដល់ទៅ 591 លានដុល្លារដែលមានប្រភេទកាក់ចំនួន 74 ផ្សេងគ្នាចង់ដឹងថាមានកាក់អីខ្លះដែល FTX បានវេរចេញអាចមើលតាមរូបខាងក្រោមបាន។ហើយក្នុងរយ:ពេល 4 ថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះ FTX បានវេរកាក់ទៅ Crypto Exchange ដល់ទៅ 23.59 លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមានកាក់ ETH ចំនួន 6.8 លានដុល្លារ, ALEPH ចំនួន6.41 លានដុល្លារ, CRV ចំនួន 2.48 លានដុល្លារ និងមានកាក់ចំនួន 16 ផ្សេងទៀត។

កាក់ដែល FTX បានវេរចេញគិតតាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែតុលា

Binance បានដកសំណើរសុំបើកផ្តល់សេវាកម្មគ្រ៊ីបតូនៅ ទីក្រុង Abu dhabi នៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមដោយបានផ្តល់ហេតុផលថាវាមិនចាំបាច់ស្នើរសុំនោះទេព្រោះ Binance បានទទួលសំណើរបែប Global រួចមកហើយ។

Logan Paul បានសន្យាថានឹងសងលុយអ្នកវិនិយោគវិញចំនួន 1.5 លានដុល្លារព្រោះបានឃោសនា NFT ឈ្មោះ CryptoZoo ដែលចុងក្រោយគម្រោងមួយនេះបានបោកប្រាស់តែ 11 ខែ ហើយអ្នកវិនិយោគមិនទាន់បានលុយមួយដុល្លារនោះទេ។

គម្រោង Starknet បានប្រកាសថានឹងចែកកាក់ STRK ចំនួន 900 លានកាក់ដល់អ្នកដែលបានចូលរួមប្រើប្រាស់ Blockchain របស់ខ្លួនដំបូងៗលក្ខខណ្ឌដែលទទួលបានកាក់នៅមិនទាន់ប្រកាសនោះទេ។

ប្រភព:

Spotonchain