ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Ripple បានចុះពីតំណែង

អ្នកស្រី Kristina Campbell គឺជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Ripple ជាម្ចាស់កាក់ XRP បានលាចេញពីតំណែងទៅបម្រើការតំណែងប្រធានហិរញ្ញវត្ថុអោយក្រុមហ៊ុន Maven Clinic។ អ្នកស្រីបានបម្រើការក្នុងក្រុមហ៊ុន Ripple អស់រយ:ពេល 2 ឆ្នាំ តាំងពីឆ្នាំ 2021 មកម្ល៉េះ។ការលាលែងរបស់អ្នកស្រីកើតឡើងទន្ទឹមនឹងក្រុមហ៊ុន Ripple កំពុងមានរឿងក្តីត្រុវដោះស្រាយគ្នាជាមួយ SEC – គណកម្មាការមូលប័ត្រសហរដ្ធអាមេរិក។រឿងក្តីរវាង Ripple និង SEC នឹងត្រូវបានតុលាការជម្រះក្តីម្តងទៀតនៅខែមេសា ឆ្នាំ 2024។

អ៊ីស្រាអែល បានស្នើអោយ Binance បង្កក់កាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស។គួរអោយដឹងផងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ 2021 មក Binance បានបង្កក់បញ្ជីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាសនេះបានចំនួន 190 បញ្ជីហើយកាក់ដែលបានរុឹបអូសនឹងត្រូវវេរជូនរតនាគាររបស់អ៊ឺស្រាអែល។

ប្រភព:

Cointelegraph