ក្រុមហ៊ុនជួញដូរកាក់គ្រ៊ីបតូបែប Option នឹងផ្តល់សេវាកម្មជូនសម្រាប់កាក់ SOL, XRP, និង Matic

Deribit គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជួញដូរកាក់គ្រ៊ីបតូបែប Option ដ៏ធំមួយបានប្រកាសថានឹងបើកមុខងារអោយជួញដូរកាក់ SOL, XRP និង Matic នៅខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះលើសពីនឹងទៅទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏បាននឹងមានគម្រោងប្តូរទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងឌូបៃ និង បានបើកមុខងារជួញដូរកាក់បែបធម្មតាSpotផងដែរនៅឆ្នាំ 2023នេះដោយមិនគិតFee ទៀតផង។

ថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់កាក់ Ethereum បានលក់កាក់ ETH របស់ខ្លូនចំនួន 1,700 ETH ឬ ជាង 2 លានដុល្លារ។

និយតការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគ្រ៊ីបតូចំនួន 143 ចូលក្នុងបញ្ជីលឿងក្នុងនោះរួមមាន Houbi/HTX និង Kucoin ផងដែរដែលបានរកស៊ីក្នុងប្រទេសខ្លួនដោយមិនបានសុំច្បាប់។

ប្រភព:

Bloomberg