ដូ​ចការសង្ស័យ​ Mt.Gox ពន្យាពេលនៃការសងកាក់អ្នកវិនិយោគដល់ឆ្នាំ 2024

ក្រុ​មហ៊ុនធានារបស់​​​ Mt.Gox, Nobuaki Kobayashi បានប្រកាសជាផ្លូវការថាពួកគេនឹងពន្យាពេលនៃការសងកាក់ដល់អ្នកវិនិយោគដោយលើកពីថ្ងៃទី 31 ខែតុលា 2023 ទៅថ្ងៃទី 31 ខែ​តុលា ឆ្នាំ 2024។បន្ថែមពីនេះKobayashi បានអោយដឹងថាសម្រាប់ម្ចាស់បំណុលដែលបានផ្តល់ចាំបាច់គ្រប់ចំនួនពួកគេនឹងចាប់ផ្តើមទទួលបានកាក់វិញបណ្តើររាប់តាំងពីចុងឆ្នាំនេះទៅហើយពេលវេលានៃការសងអាចក៏អាចនឹងប្រែប្រួលផងដែរទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន។

កាក់ Stable Coin របស់Paypal ឈ្មោះ PYUSD ត្រូវបានដាក់អោយប្រើក្នុងកម្មវិធី Venmo ហើយដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចវេរកាក់ PYUSD អោយគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។

ក្រុមហ៊ុន GrayScale សហរដ្ធអាមេរិកបានស្នើរបើកផ្តល់សេវាកម្ម Ether Future ETF។ GrayScale គឺជាក្រុមហ៊ុនធំមួយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងគ្រប់គ្រងដល់ទៅ 16.8 ពាន់លានដុល្លារ។

ប្រភព :

Cointelegraph