ក្រុមហ៊ុន Voyager និង Celsius អាចកំពុងត្រៀមលក់កាក់របស់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊បតូ Celsius និង Voyager កំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីលក់កាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លួនដើម្បីយកលុយសងអ្នកវិនិយោគវិញដូចនេះអ្នកវិនិយោគក៏គួរតែតាមដាន់កាក់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកំពុងតែមានផងដែរ។

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Celsius គឺមានបំណងនឹងប្តូរកាក់របស់ខ្លួនទៅជាកាក់ BTC និង ETH។សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់គិតជាលុយប្រមាណ 600 លានដុល្លារក្នុងនោះមានកាក់ BTC និង ETH ដល់ទៅ 70% ហើយក្រៅពីនឹងគឺកាក់ផ្សេងៗដែលមានចំនួនដល់ទៅ 162 លានដុល្លារ។កាលពីព្រឹកមិញគម្រោងនេះបានលក់កាក់ StaFI ចំនួន 1,393 កាក់បានចំនួន 1,393 ETH។កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនគម្រោងនេះមានកាក់ ADA ចំនួន 103 លានកាក់ , MATIC 90 លានកាក់ , SOL 161,000 កាក់ , LINK 3.3 លានកាក់, DOT 1.8 លានកាក់ , LTC 200,000 កាក់, AAVE 106,000 កាក់។ហើយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគម្រោង Celsius មានកាក់ដូចតារាងខាងក្រោម។

ឈ្មោះកាក់តម្លៃក្នុងមួយកាក់ចំនួនតម្លៃសរុបគិតជាដុល្លារ
CEL$0.1550650,751,363$100,866,461
LINK$6.293,161,744$19,892,982
AAVE$74.9598,268$7,365,660
SNX$2.132,911,298$6,205,157
TGBP$0.69067,947,494$5,488,159
PAXG$1,902.981,812$3,447,372
BNB$239.1012,650$3,024,643
MATIC$0.66783,841,395$2,565,289
UNI$5.41419,899$2,271,317
ZRX$0.21719,250,597$2,008,653
TAUD$0.38244,500,279$1,721,087
XAUt$1,945.21851$1,654,873
1INCH$0.31264,474,016$1,398,417
MANA$0.38273,567,681$1,365,355
FTX Token$1.60438,995$700,460
AVAX$12.6254,926$693,170
BAT$0.20153,162,824$637,167
KNC$0.55901,134,669$634,280
BNT$0.39881,287,663$513,540
QRDO$0.090094,286,128$386,137
SUSHI$0.6784432,906$293,705
SRM$0.11742,019,015$237,007
BONE$1.05186,150$195,411
UMA$1.62104,931$169,732
WBTC$30,492.904$113,552
THKD$0.080131,409,289$112,920
OMG$0.6642150,145$99,731
COMP$60.321,617$97,563
LPT$4.609,925$45,657
QUICK$63.43676$42,870
CVX$4.1010,012$41,064
ALPHA$0.1057374,249$39,558
MKR$959.6940$38,629
BAL$4.784,840$23,145
SGB$0.0064782,990,283$19,371
MPL$6.192,948$18,258
YFI$6,872.101$8,448
BETA$0.0834162,492$5,212
ORBS$0.02423186,214$4,513
LQTY$0.93104,597$4,280
NOTE$0.169222,380$3,786
cvxCRV$0.74882,805$2,101
MIM$0.99672,035$2,028
ALCX$15.63104$1,627
BADGER$2.22701$1,556
VSP$0.25925,536$1,435
CRV$0.77401,737$1,345
REN$0.0622119,900$1,238
កាក់ដែល Celsius មាន

Voyager គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលបានក្ស័យធនដោយសារការក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុន 3AC ដោយមិនបានសងលុយអោយ Voyager វិញដល់ទៅចំនួន 665 លានដុល្លារ។ក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់ជាលុយចំនួន 413 លានដុល្លារមុនថ្ងៃវាបើកអោយមានការដកកាក់ពីសំណាកអតិថិជនកាលពីខែមុន។មកដល់ថ្ងៃនេះមានការដកកាក់ចំនួន 134 លានដុល្លារដោយអ្នកអាចមើលចំនួនកាក់ដែលបានដកតាមរូបខាងក្រោម។

ប្រភព:

https://blockworks.co/news/voyager-celsius-crypto-withdrawals