ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 30 ខែ មករាឆ្នាំ 2023

ម្ចាស់គម្រោងកាក់ OneCoin ដែលជាគម្រោងបោកប្រាស់ដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិត Ruja Ignatova បានលេចមុខមកសារជាថ្មីក្រោយពេលបាត់មុខអស់រយពេលជាង 5 ឆ្នាំ។ការលេចមុខមកលើកនេះគឺទាក់ទងនឹងការបំពេញបែបបទអំពីអចលនទ្រព្យដែលមានឈ្មោះគាត់ជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៏ពីវានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលត្រូវយកទៅអោយរដ្ធាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងខែនេះ។ផ្ទះវីឡានោះ Ruja Ignatova បានទិញកាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយសព្វថ្ងៃកំពុងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 13.6 លានដុល្លារ។បើចង់ដឹងថាគម្រោង OneCoin បោកប្រាស់របៀបម៉េចអាចចុចទីនេះដើម្បីមើលបាន។

Binance សហការជាមួយ Mastercard ត្រៀមដាក់អោយប្រើ កាតPrepaid របស់ Binance នៅក្នុងប្រទេសប្រ៊េស៊ីល។

វេបTrade Option Bitcoin ដ៏ធំមួយក្នុងលោកឈ្មោះ Deribit ត្រៀមប្តូរទីតាំងទៅ ឌូបៃ។

លីគអាជីពអង់គ្លេស Premier League បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងនឹងការយក NFT មកប្រើជាមួយPlatform Sorare ដែលមានក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយគឺ Softbank។

ប្រភព:

https://decrypt.co/120180/cryptoqueen-ruja-ignatova-onecoin-found-alive-resurfaces-legal-filing

https://www.coindesk.com/web3/2023/01/30/premier-league-inks-deal-with-digital-trading-card-platform-sorare