ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 30 ខែ មករាឆ្នាំ 2023

ម្ចាស់គម្រោងកាក់ OneCoin ដែលជាគម្រោងបោកប្រាស់ដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របណ្ឌិត Ruja Ignatova បានលេចមុខមកសារជាថ្មីក្រោយពេលបាត់មុខអស់រយពេលជាង 5 ឆ្នាំ។ការលេចមុខមកលើកនេះគឺទាក់ទងនឹងការបំពេញបែបបទអំពីអចលនទ្រព្យដែលមានឈ្មោះគាត់ជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៏ពីវានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលត្រូវយកទៅអោយរដ្ធាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងខែនេះ។ផ្ទះវីឡានោះ Ruja Ignatova បានទិញកាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយសព្វថ្ងៃកំពុងដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 13.6 លានដុល្លារ។បើចង់ដឹងថាគម្រោង OneCoin បោកប្រាស់របៀបម៉េចអាចចុចទីនេះដើម្បីមើលបាន។ Binance សហការជាមួយ Mastercard

Read more