ថ្ងៃនេះយើងមកស្គាល់Game NFT ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Golden Bros ដែលនឹងបើកអោយលេងឆាប់ៗនេះ

Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ

Golden Bros គឺជាGame NFT ឬ Game លេងបានលុយមួយដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតGAME ធំជាងគេមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថា Netmarble។ គួរដឹងក្រុមហ៊ុនNetmarble ទើបតែបានទិញក្រុមហ៊ុន ITAM ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឈBlockchain និង ទីផ្សារNFT សម្រាប់GAME NFT កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមករាមកនេះ ហើយ Game Golden Bros គឺជាGame ទីមួយដែល Netmarble បង្កើតមកជា Game NFT និង Play To Earn។

យើងមកស្គាល់Game Golden Bros ទាំងអស់គ្នា។ Golden Bros អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងបានដោយFree តែមិនអាចរកលុយបានវិញទេ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកលុយពីវា យើងចាំបាច់ត្រូវទិញ NFT របស់Game ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ គ្រឿងតុបតែងខ្លួនរបស់តួអង្គក្នុងGame។ Golden Bros គឺជាGame បាញ់គ្នាOnline បីនាក់ ទល់​ បីនាក់ ដែលអ្នកយើងអាចលេងបានទាំងក្នុង ទូរស័ព្ទ និង កំព្យូទ័រ។Game នេះផលិតដោយ Unreal Engine ដែលធានាអោយថារូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកលំដាប់ AAA។ Game បានរចនាមកជាមួយ map យ៉ាងមានភាពទាក់ទាញអោយអ្នកលេងជាប់ចិត្ត និង អាចបញ្ចប់ Game ក្នុងរយ:ពេលតែ 3នាទីប៉ុណ្ណោះ។

Golden Bros Gameplay

យើងមកមើលសម្លាក់បំពាក់ក្នុងGame វិញម្តង។ Golden Bros ផ្តល់ជូននៅតួអង្គចំនួន9ផ្សេងៗគ្នាដែលយើងអាចជ្រើសរើសលេងបាន។ហើយមានសម្លាក់បំពាក់ដែលជា NFT សម្រាប់ Play To Earn ចំនួន3កម្រិតដែលជា Mystery Box Premium, Luxury, និង Classic។ ឆាប់នេះវានឹងដាក់Presale Mystery Box ដែលយើងអាចរកទិញបានក្នុង NFT Binance ដែលមានតែ2កម្រិតប៉ុណ្ណោះគឺ Premium, និង Luxury។ បញ្ចាក់: វានឹងដាក់Presale Mysteryboxនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយក្នុងBinance NFT

Golden Bros presale

សម្រាប់NFT ក្នុង Game វិញត្រួវបានបែងចែកជា3 គឺ Rare, Superare,និង Super superare

Golden bros NFT

ប្រភព: https://market.cube.store/presale