ថ្ងៃនេះ Binance បានលក់កាក់ WLD យើងនឹងមកដឹងត្រួសពីវា

មិនមែនជាដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ។ Binance រួមជាមួយផ្សារគ្រ៊ីបតូផ្សេងៗទៀតដូចជា Bybit, OKX, និង Huobi បានដាក់អោយទិញលក់កាក់ដែលមានឈ្មោះថា WLD – Worldcoin។ ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងត្រួសពីគម្រោងមួយនេះ។ World Coin ត្រូវបានបង្កើតដោយសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Open AI ដែលជាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយគម្រោង AI ដែលមានឈ្មោះល្បីមួយឈ្មោះ

Read more