Visa card បានសិក្សាដើម្បីដាក់អោយចាយ Gas fee ដោយប័ត្របាន

Gas fee គឺជាកាក់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Blockchain ត្រូវចំណាយនៅពេលដែលពួកគេចង់វេរកាក់ ឬធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយក្នុង Blockchain ជាទូទៅកាក់ដែលយកមកបង់ Gas fee គឺជាកាក់ដែលមានក្នុង Wallet ក្នុង Blockchain ផ្ទាល់តែម្តង។វាអាចនឹងមានផលពិបាកចំពោះអ្នកដែលមិនមានកាក់ក្នុង Wallet របស់ពួកគេ។ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Visa Card បានអោយដឹងពីបច្ចេកវីទ្យាថ្មីមួយរបស់ពួកគេគឺការបង់

Read more