តម្លៃ NFT ដែលជា tweet ដំបូងរបស់ Jack Dorsey បានធ្លាក់ ពី $48M សល់តែ $280

“Jack Dorsey’s First Tweet NFT” គឺជាNFT ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Jack Dorsey (ជា អ្នករួមបង្កើត Tweeter) ដោយការថតscreen លើTweet ដំបូងរបស់គាត់នៅលើTwitter។ NFT មួយនេះត្រូវបានបុរសម្នាក់ទិញដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសហគ្រិនដែលមានឈ្មោះល្បីទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ លោក Sina Estavi

Read more