ស្ថាបនិកវេបជួញដូរគ្រ៊ីបតូ Thodex ត្រូវបានកាត់ទោសអោយជាប់គុកចំនួន 11,196 ឆ្នាំ

Thodex គឺជាវេបសាយជួញដូរគ្រ៊ីបតូរបស់ទូរគីដែលបានបិទទៅហើយកាលពីឆ្នាំ 2021។កាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៏កន្លងមកនេះស្ថាបនិករបស់វេយសាយមួយនេះឈ្មោះ Faruk Fatih Ozer ត្រូវបានតុលាការនៃទីក្រុង អ៊ីស្តង់ប៊ុល បានកាត់ក្តីអោយជួបគុកចំនួន 11,196 ឆ្នាំ។តុលាការបានរកឃើញថាបុគ្គលខាងលើរួមជាមួយជនរួមគំនិតដែលជាបងប្អូនបង្កើតបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគ, លាងលុយកខ្វក់ និង ជាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសផងដែរ។គួរអោយដឹងផងដែរថា Thodex បានបិទមិនអោយអ្នកវិនិយោគដកកាក់របស់ពួកគេបានកាលពីខែមេសា ឆ្នាំ 2021 ដែលធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 400,000

Read more

ម្ចាស់គ៊្រីបតូ Exchange Thodex ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានលួចលុយអតិថិជន

អ្នកបង្កើតគ្រ៊ីបតូExchangeឈ្មោះ Thodex របស់ប្រទេសទួរគី លោក Faruk Fatih Özer បានបាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2021 ជាមួយនឹងលុយអ្នកវិនិយោគចំនួន 400,000 នាក់។ ក្រោយមកThodex ត្រូវបានគេដឹងថាជាវេបទិញលក់ និង វិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូបោកប្រាស់ដែលការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកបង្កើតគឺជាការលួចលុយអ្នកវិនិយោគរត់។ យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៏របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃអង្គារ៏បានអោយដឹងថា លោក Faruk Fatih Özer

Read more