ក្រុមហ៊ុន Gravity បានចាប់ដៃគួរជាមួយ The Sandbox ដើម្បីយកហ្គេម Ragnarok ចូលMetaverse

ក្រុមហ៊ុន Gravity គឺជាម្ចាស់ស្នាដៃហ្គេមដែលធ្លាប់ល្បីខ្លាំងមួយដែលមានឈ្មោះថា Ragnarok។ ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Gravity ចង់យកហ្គេមដែលធ្លាប់ល្បីរបស់ខ្លួនចូល Web3 ដូច្នោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏សម្រេចចិត្តចាប់ដៃគួរជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត Metaverseដែលមានឈ្មោះថា The Sandbox។ ការចាប់ដៃគួរលើកនេះក្រុមហ៊ុន Gravity នឹងដាក់ហ្គេម Ragnarok ជាផ្នែកមួយនៃ The Sandbox ដែលអ្នកលេង

Read more

The Sandbox ត្រៀមបើកអោយលេង The Sandbox Alpha Season 3 ហើយ។

The Alpha Season3 របស់ The sandbox គឺជាព្រឹត្តការណ៏ដែលThe sandbox អោយអ្នកចង់លេងហ្គេមMetaverse អាចចូលលេងក្នុង The Sandbox បានហើយព្រមទាំងចែករង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចជា កាក់ SAND និង NFT ថែមទៀតផងដោយគ្រាន់តែបំពេញតាមបេសកកម្មរបស់វាអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុង The

Read more