មកស្គាល់ហ្គេម3ដែលស្រដៀងទៅនឹងហ្គេមStepn

ដូចដែលអ្នកបានដឹងហ្គេមStepn គឺជាហ្គេម(Game Exercise To Earn)ដែលអ្នកត្រូវទិញស្បែកជើងNFTហើយយកមករត់ដើម្បីបានលុយមកវិញ។ ហើយថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងចែករំលែកហ្គេម3 ផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងហ្គេមStepn ដែរត្រង់ថាយើងហាត់ប្រាណហើយបានជាកាក់ត្រឡប់មកវិញ​ យ៉ាងណាមិញវាក៏មិនដូចហ្គេមStepn ទាំងស្រុងនោះដែរ។ Not Financial Advice – មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ 1. WIRTUAL Wirtual មានToken ឈ្មោះថា

Read more