ក្មេងប្រុសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ 15 ឆ្នាំម្នាក់ បានប្រើចំណេះដឹងសរសេរកូដរកលុយបាន 17 លានដុល្លារពី NFT

Reshad ជាក្មេងប្រុសជនជាតិ ឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានវ័យទើបតែ 15ឆ្នាំ បានប្រកាសក្នុងTwitter ថាខ្លួនបានប្រែលុយ 0$ អោយទៅជា 17 លានដុល្លារ ដោយប្រើពេលតែ 1ឆ្នាំកន្លះតាមរយ NFT។ Reshad បានអោយដឹងថាគាត់បានប្រើលុយសន្សំរបស់គាត់ទៅរៀន Graphic Design និង រៀនសរសេរកូដ។

Read more