តុលាការបស់ Bahama បដិសេធលុយធានាដើម្បីអោយ Sam Bankman-Fried នៅក្រៅឃុំ

កាលពីម្សិលមិញអតីតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ទីផ្សារគ្រ៊ីបតូធំជាងគេលំដាប់លេខពីរក្នុងលោក FTX លោក Sam Bankman-Fried ត្រូវបានប៉ូលីសរបស់ Bahama ចាប់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេស។ថ្ងៃនេះមេធាវីរបស់លោក Sam Bankman-Fried បានយកលុយមកធានាលោក Sam Bankman-Fried អោយនៅក្រៅការឃុំខ្លួនតែត្រូវបានតុលាកាបដិសេធមិនព្រមអោយចេញពីការឃុំខ្លួន។ ប្រធានតុលាកាដែលទទួលខុសត្រូវលើក្តីនេះលោក Joyann Ferguson-Pratt បានបញ្ជាអោយមានការបើកសួរឆ្លើយអ្នកទោសឆ្លងដែនទៅលើសំនុំរឿងនេះម្តងទៀតនៅថ្ងៃទី 8

Read more