មូលហេតុដែលគម្រោងមួយរបស់ GALA ត្រូវបានគេហ៊ែកបានចេញហើយ

SlowMist គឺជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវសន្តិសុខBlockchain បានរាយការណ៏ថាមូលហេតុដែលGALA ត្រូវបានគេហ៊ែកគឺដោយសារចោរបានទៅលួច Private Key ដែលគម្រោងមួយនេះបានរក្សាក្នុង Github បើអញ្ចឹងមែនវាជារឿងដែលគួរអោយខ្មាសអៀនបំផុតព្រោះគម្រោងរាប់រយលានដុល្លារតែធ្វេសប្រហែសលើការរក្សា Private Key។ បញ្ជាក់គម្រោងមួយរបស់GALA ដែលត្រូវបានគេលួចនោះគឺ pNetwork ដែលជាម្ចាស់កាក់ pGala។ គម្រោងនេះនឹងចែក Airdrop BNB និង

Read more